Difference between pages "Palvelut-Tekniikka" and "Main Page"

From Tampere Hacklab Wiki
(Difference between pages)
Jump to: navigation, search
m (Docker-kontti)
 
 
Line 1: Line 1:
Tässä tekniset tiedot palveluista. '''Ei tunnuksia tai salasanoja wikiin'''.
+
'''Tämä on Tampere Hacklabin uusi wiki. Sisältöä puuttuu vielä, mutta saa alkaa lisäilemään!'''
  
Käyttäjille tarkoitettu sivu: [[Palvelut]]
+
Wikin editointia varten sinulla pitää olla aktivoitu [[LDAP-tunnus]].
  
Docker-konteista ei pääse toisiinsa suoraan. Hostin IP on 172.17.42.1. Eli jos
 
haluat käyttää esim LDAPpia kontista, se löytyy osoitteesta 172.17.42.1:8889 eikä 127.0.0.1.
 
  
Kontteihin pääsee shelliin näin:
+
[[Työtila]]
  
docker exec -it <nimi> bash
+
[[Projekteja]]
  
 +
[[Työkaluja]]
  
= LDAP =
+
[[Palvelut]] Internetissä toimivat palvelut, kuten tämä wiki.
  
Tehty tämän ohjeen mukaan: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-configure-a-basic-ldap-server-on-an-ubuntu-12-04-vps
+
[[Wiki]] Wikin käyttöön liittyvät jutut
 
+
== Kontin tiedot ==
+
 
+
{{Template:DockerKontti
+
|kuvaus = slapd LDAP-palvelin
+
|nimi = ldap
+
|tekija = cos
+
|image = ldap_tuotanto_1
+
|alkuperainen_image = ubuntu
+
|kaynnistys =
+
<pre>
+
docker run -d -p 8888:80 -p 8889:389 --name ldap -t {{{image}}}
+
docker exec ldap service apache2 start
+
docker exec ldap service slapd start
+
</pre>
+
|jaetut_hakemistot = -
+
|varmuuskopiointi = TBD
+
|verkko = LDAP portissa 8889 (389) ja phpldapadmin portissa 8888 (80)
+
}}
+
 
+
== Debuggaus ==
+
 
+
=== Slapd:n logituksen saa näin ===
+
 
+
killall slapd (ei kuole service stop:lla!)
+
slapd -d -1
+
 
+
=== ldapsearch ===
+
 
+
Ldapsearchilla voi tehdä kaikenlaisia hakuja (http://blogs.splunk.com/2009/07/30/ldapsearch-is-your-friend/)
+
 
+
ldapsearch -h 127.0.0.1 -p 8889 -x -b "dc=tampere,dc=hacklab,dc=fi" -D "cn=<tunnus>,ou=users,dc=tampere,dc=hacklab,dc=fi" -W
+
 
+
= Wiki =
+
 
+
= Mezzanine =
+
 
+
Löytyy kontin sisältä hakemistosta /root/trehacklab
+
 
+
/root:ssa on myös mezzanine.sh, joka asettaa pari ympäristömuuttujaa oikein ja käynnistää mezzaninen. Käytä sitä.
+
 
+
 
+
== Docker-kontti ==
+
 
+
{{Template:DockerKontti
+
|kuvaus = Mezzanine CMS
+
|nimi = mezzanine
+
|tekija = cos
+
|image = mezzanine_tuotanto_3
+
|alkuperainen_image = ubuntu 15.10
+
|kaynnistys =
+
<pre>
+
docker run -d -p 80:80 --name mezzanine -h tampere.hacklab.fi {{{image}}} /root/mezzanine.sh
+
</pre>
+
|jaetut_hakemistot = -
+
|varmuuskopiointi = TBD. Datat menee dev.db-nimiseen sqlite-tietokantaan.
+
|verkko = Mezzanine portissa 80
+
}}
+
 
+
= DLReg =
+
 
+
Cos:n tätä varten koodaamaa käyttäjille tarkotettu LDAP-rekisteröintikalu.
+
Sorsat löytyy https://github.com/hacklab-fi/dlreg ja saa kontributoida.
+
 
+
URL: http://tampere.hacklab.fi:8887/
+
 
+
== Kontin tiedot ==
+
 
+
{{Template:DockerKontti
+
|kuvaus = DLReg LDAP-rekisteröinti
+
|nimi = dlreg
+
|tekija = cos
+
|image = dlreg_image
+
|alkuperainen_image = dlreg:n oma, gitistä löytyy dockerfile.
+
|kaynnistys =
+
<pre>
+
docker run --name dlreg -d -p 8887:8000 dlreg-image python dlreg/manage.py runserver 0.0.0.0:8000
+
</pre>
+
|jaetut_hakemistot = -
+
|varmuuskopiointi = TBD
+
|verkko = Webbi-ui portissa 8887
+
}}
+

Revision as of 18:07, 31 January 2016

Tämä on Tampere Hacklabin uusi wiki. Sisältöä puuttuu vielä, mutta saa alkaa lisäilemään!

Wikin editointia varten sinulla pitää olla aktivoitu LDAP-tunnus.


Työtila

Projekteja

Työkaluja

Palvelut Internetissä toimivat palvelut, kuten tämä wiki.

Wiki Wikin käyttöön liittyvät jutut