Palvelut-Tekniikka

From Tampere Hacklab Wiki
Revision as of 15:31, 22 January 2016 by Cos (Talk | contribs) (Mezzanine)

Jump to: navigation, search

Tässä tekniset tiedot palveluista. Ei tunnuksia tai salasanoja wikiin.

Käyttäjille tarkoitettu sivu: Palvelut

Docker-konteista ei pääse toisiinsa suoraan. Hostin IP on 172.17.42.1. Eli jos haluat käyttää esim LDAPpia kontista, se löytyy osoitteesta 172.17.42.1:8889 eikä 127.0.0.1.

Kontteihin pääsee shelliin näin:

docker exec -it <nimi> bash


LDAP

Tehty tämän ohjeen mukaan: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-configure-a-basic-ldap-server-on-an-ubuntu-12-04-vps

Kontin tiedot

Docker-kontin tiedot
Kuvaus slapd LDAP-palvelin
Kontin nimi ldap
Tekijä cos
Image ldap_tuotanto_1
Alkuperäinen image ubuntu
Imagen käynnistys
 docker run -d -p 8888:80 -p 8889:389 --name ldap -t {{{image}}}
 docker exec ldap service apache2 start
 docker exec ldap service slapd start
Jaetut hakemistot
Verkko LDAP portissa 8889 (389) ja phpldapadmin portissa 8888 (80)
Varmuuskopiointi TBD

Debuggaus

Slapd:n logituksen saa näin

killall slapd (ei kuole service stop:lla!)
slapd -d -1

ldapsearch

Ldapsearchilla voi tehdä kaikenlaisia hakuja (http://blogs.splunk.com/2009/07/30/ldapsearch-is-your-friend/)

ldapsearch -h 127.0.0.1 -p 8889 -x -b "dc=tampere,dc=hacklab,dc=fi" -D "cn=<tunnus>,ou=users,dc=tampere,dc=hacklab,dc=fi" -W

Wiki

Mezzanine

Löytyy kontin sisältä hakemistosta /root/trehacklab

/root:ssa on myös mezzanine.sh, joka asettaa pari ympäristömuuttujaa oikein ja käynnistää mezzaninen. Käytä sitä.


Docker-kontti

Docker-kontin tiedot
Kuvaus Mezzanine CMS
Kontin nimi mezzanine
Tekijä cos
Image mezzanine_tuotanto_3
Alkuperäinen image ubuntu 15.10
Imagen käynnistys
 docker run -d -p 80:80 --name mezzanine -h tampere.hacklab.fi {{{image}}} /root/mezzanine.sh
Jaetut hakemistot
Verkko Mezzanine portissa 80
Varmuuskopiointi TBD

DLReg

Cos:n tätä varten koodaamaa käyttäjille tarkotettu LDAP-rekisteröintikalu. Sorsat löytyy https://github.com/hacklab-fi/dlreg ja saa kontributoida.

URL: http://tampere.hacklab.fi:8887/

Kontin tiedot

Docker-kontin tiedot
Kuvaus DLReg LDAP-rekisteröinti
Kontin nimi dlreg
Tekijä cos
Image dlreg_image
Alkuperäinen image dlreg:n oma, gitistä löytyy dockerfile.
Imagen käynnistys
 docker run --name dlreg -d -p 8887:8000 dlreg-image python dlreg/manage.py runserver 0.0.0.0:8000
Jaetut hakemistot
Verkko Webbi-ui portissa 8887
Varmuuskopiointi TBD