Palvelut-Tekniikka

From Tampere Hacklab Wiki
Revision as of 14:48, 22 January 2016 by Cos (Talk | contribs) (Kontin tiedot)

Jump to: navigation, search

Tässä tekniset tiedot palveluista. Ei tunnuksia tai salasanoja wikiin.

Käyttäjille tarkoitettu sivu: Palvelut

LDAP

Tehty tämän ohjeen mukaan: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-configure-a-basic-ldap-server-on-an-ubuntu-12-04-vps

Kontin tiedot

Docker-kontin tiedot
Kuvaus slapd LDAP-palvelin
Kontin nimi ldap
Tekijä cos
Image ldap_tuotanto_1
Alkuperäinen image Ubuntu?
Imagen käynnistys
 docker run -d -p 8888:80 -p 8889:389 --name ldap -t {{{image}}}
 docker exec ldap service apache2 start
 docker exec ldap service slapd start
Jaetut hakemistot
Verkko LDAP portissa 8889 (389) ja phpldapadmin portissa 8888 (80)
Varmuuskopiointi TBD

Debuggaus

Slapd:n logituksen saa näin

killall slapd (ei kuole service stop:lla!)
slapd -d -1

ldapsearch

Ldapsearchilla voi tehdä kaikenlaisia hakuja (http://blogs.splunk.com/2009/07/30/ldapsearch-is-your-friend/)

ldapsearch -h 127.0.0.1 -p 8889 -x -b "dc=tampere,dc=hacklab,dc=fi" -D "cn=<tunnus>,ou=users,dc=tampere,dc=hacklab,dc=fi" -W

Wiki

Mezzanine

DLReg