RaspberryPi automaatio

From Tampere Hacklab Wiki
Revision as of 20:35, 13 June 2017 by Ketturi (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

RaspberryPi pajamonitori

Raspberry Pi valvoo haclkabin sähköjä. Näillä tiedoilla pystytään mm valvomaan milloin joku on pajalla (kotona/poissa pääkytkin), milloin puu ja metalli työtiloja on käytetty sekä kertomaan hätäseis painikkeiden painamisesta. Tulevaisuudessa hacklabin sähkömittarin pulssiulostulo myös kytketään raspberry piihin jolloin voidaan seurata sähkön kulutusta reaaliajassa.

Löytyykö vapaaehtoista tekemään/modaamaan käyttispuolta?

Komponentit:

RPi install.jpg


Jos K0 päällä K1 ei päällä -> Hätäseis päällä. 1-5 Ketjutettu +, 6-9 Ketjutettu - Kontaktien toinen puoli kytketty maihin, toinen puoli PiFace inputtiin, PiFace:ssa konffattava ylösvedot sisääntuloille
IO taulukko
Signaali Kontakti Kytkentäpala PiFace Kuvaus
K0 NO 10-11 Input 0 "Kotona"
K1 NO 12-13 Input 1 Hätäseis
K2 NO 14-15 Input 2 Puutyö "status"
K3 NO 16-17 Input 3 Metallityö "status"
K4 NC 18-19 Input 4 Valaistus "status"
Pi Input 5 Sähkömittarin pulssi