Paineilma

From Tampere Hacklab Wiki
Revision as of 15:31, 18 February 2016 by Ladi (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Tampere hacklabin paineilmajärjestelmä

Pajan paineilmajärjestelmä koostuu seuraavista komponenteistä

Järjestelmä on kytketty seuraavasti: Kompressori -> 22mm Kupariputki -> Säiliö -> 22mm Kupariputki -> Kuivain -> 15mm PEX-putki käyttöpisteisiin

Järjestelmän käynnistys:

  1. Tarkista että kompressorin ja säiliön välinen venttili on auki-asennossa.
  2. Käynnistä kompressori "käynnistä"-painikkeesta
  3. Käännä paineilmakuivain päälle
  4. Odota että paineilmakuivaimen mittari näyttää että se on jäähtynyt tarpeeksi, mittari vihreällä. (noin 5min käynnistyksestä)
  5. Varmista että paineilmakuivaimesta lähtevä venttiili on auki-asennossa

Opastusvideo (By Arno): https://youtu.be/KpANlaGfnkc?t=1015 (Alkaa kohdasta 16:55)