Blog

Viewing posts by Aku Savolainen

Remontin eteneminen

Tampere Hacklabin laajentumisen myötä on alkanut remontti joka etenee hyvää vauhtia. Kun uudet tilat lasketaan mukaan Hacklab on pinta-alaltaan noin 380 m^2. Laajennus on tarkoitus jakaa karkeasti puu-, metalli- ja tulityötilaksi. Vanhaan tulityötilaan tulee maalaamo ja puutyötila muuttuu tekstiilistudioksi.