Yhdistys

Tampere Hacklab ry

Tampere Hacklab ry on yhteisön virallinen ja oikeudellinen toimija. Yhdistys huolehtii yhteisön taloudesta ja muun muassa allekirjoittaa erilaiset sopimukset kuten tilan vuokrasopimukset.

Yhdistys ei ole yhteisön yläpuolella tai muuten käskyvaltasuhteessa yhteisöön. Yhdistyksen tarkoituksena on mahdollistaa ja helpottaa yhteisön toimintaa huolehtimalla monista käytännön vaatimista toimista.

Yhdistys:

  1. ei määrää miten yhteisön tulee toimia.
  2. ei määrää miten yhteisön tilaa hallinnoidaan tai käytetään.

Sen sijaan yhdistys:

  1. pitää huolta yhteisön taloudellisista asioista.
  2. allekirjoittaa erilaiset sopimukset toisten osapuolten kanssa.
  3. toimii yhteisön oikeudellisena toimijana viranomaisten suuntaan.
  4. päättää yhteisöä kuultuaan jäsenmaksuista, jotka koskevat sekä yhdistyksen että yhteisön jäseniä.

Yhdistyksen pitäminen suojelee myös yksittäisiä jäseniä. Rekisteröity yhdistys on oikeudellisesti ja taloudellisesti itsenäinen, eivätkä toiminnassa mukana olevat ole henkilökohtaisessa taloudellisessa vastuussa yhdistyksen toiminnasta.

Tampere Hacklab ry on rekisterinumerolla 203.558 yhdistysrekisterissä.

Yhdistyksen logoja ovat suunnitelleet Jarkko Moilanen( 2009-2012) Lassi Haaranen(-2015) ja Saana Nyqvist(2015-)