Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä

Nimi: Tampere Hacklab ry (y-tunnus 2419748-5)
Osoite: Tampere Hacklab , Ahlmanintie 56, 33800 Tampere
Muut yhteystiedot: hallitus miuku tampere.hacklab.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi:Riku Itäpuro
Sähköposti: riku.itapuro mauku iki.fi

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään jäsenyyden hoitamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Jäsennumero
 • Nimi
 • Kotipaikkakunta
 • Yhteystiedot
 • Jäsenyyden tila
 • Jäsenyyteen liittyvät päivämäärät
 • Tilankäyttötiedot (esim luovutetut avaimet ja pantit)
 • Laskutustiedot (maksetut laskut)
 • Muita jäsenyyteen tai jäsenhakemukseen oleellisesti liittyviä tietoja

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Jäseneltä itseltään
 • Yhdistyksen hallitukselta
 • Yhdistyksen pankkitili

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikkakunta voidaan luovuttaa muille jäsenille. Muutoin tietoja luovutetaan vain jäsenen omalla suostumuksella tai mikäli laki niin vaatii.

8. Tietojen luovutus EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus.
 • Rekisterin hallintaan pääsee vain suojattua ja salattua yhteyttä käyttäen.
 • Rekisteriin ei talleteta henkilötietolain määrittelemiä salassapidettäviä tietoja.
 • Rekisterin käsittelijöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin jäsentietoihin.

10. Tarkastusoikeus

Jäsenellä on oikeus tarkastaa rekisteriin merkityt tietonsa kerran  vuodessa veloituksetta. Tarkastuspyynto tulee esittää hallitukselle omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Jäsentietoja annetaan tarkastettavaksi vain henkilökohtaisesti.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jäsenellä on oikeus vaatia omien tietojen korjaamista. Pyyntö tulee  esittää hallitukselle sähköpostilla tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jäsentiedot hävitetään sen jälkeen, kun ne eivät enää ole toiminnan kannalta tarpeellisia.