Turvallisuuskoulutus & alkusammutus workshop 6.6.2019

(0 comments)

Viime torstaina workshopin aiheena oli turvallisuuskoulutus ja alkusammutus. Workshopin vetäjänä toimi Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen paloinsinööri Esa Tuominen.

Aluksi kävimme läpi turvallista toimintaa yleisesti Hacklabin näkökulmasta ja pohdimme miten sitä voisi jokainen tahoillaan parantaa.

Yhtenä tärkeänä osana esiin nousi työtilojen siisteys ja turhan palokuorman välttäminen. Tähän varmasti jokainen jäsen voi samaistua. Kävimme läpi tilan hätäpoistumisreitit ja pohdimme erilaisten sammuttimien käyttöä erilaisissa palotilanteissa. Muistutuksena kaikille Hacklabin jäsenille että jäsenen ohjeessa on oma kappale turvallisuudesta. Tämä on hyvä meidän jokaisen kerrata.

Tästä päästiin sitten itse toimintaan alkusammutuksen harjoittelu.

Kaikki osallistujat sammuttivat onnistuneesti palonalun sammuttimella sekä sammutuspeitteellä.

Currently unrated

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required