Tampere Hacklab pikkujoulut (pre christmas party) ja syyskokous (fall annual meeting) kutsu / invitation 24.11.2023 kello 18.00

(0 comments)

See english version below.

Taas on se aika vuodesta kun pikkujouluja on kaikkialla. 7.11 pidetty yhteisömiitti päätti hacklabin pikkujoulujen päiväksi perjantai 24.11.2023 ja samassa yhteydessä pidetään syyskokous.

Tapahtuma on lisättynä myös kalenteriin.

Syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio.
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
7. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio ovat tutustuttavissa Nextcloudissa: https://nc.tampere.hacklab.fi/f/94895

Pikkujouluissa myös secret santa, tuo paikalle joku noin 10€ arvoinen tekele niin pukki jakaa sen muille jotka ovat tuoneet.

And the english version.

Its again that time of the year when pre christmas parties are all around us. Monthly meet held on 7.11 decided that hacklab pre christmas party and the annual fall meeting will be held on 24.11.2023.

The event is also in the hacklab event calendar in nextcloud.

Official agenda for the fall annual meeting:

1. Opening the meeting.
2. Choosing chairman, secretary, two inspector of minutes and if needed two vote counters.
3. Note that the meeting is legal and and is capable of decision making.
4. Approve of meeting agenda.
5. Confirmation for yearly plan and budget.
6. Choosing chairman and other members for the board.
7. Choosing one operations inspector and backup operations inspector.
8. Other matters that were mentioned in the invitation.

If a member of the Association wishes to have a matter discussed at a meeting of the Association, he or she must notify the Board in writing in sufficient time for the matter to be included in the notice of the meeting.

Operations plan and budget can be seen in Nextcloud: https://nc.tampere.hacklab.fi/f/94895

Pre christmas party will also have a secret santa! Bring a gift, get a gift (recommended value around 10€).

Tervetuloa / Welcome!

Currently unrated

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required