Mikä Hacklabilla on hyvin ja mikä huonosti? Nyt otetaan mitat yhteisistä mielipiteistä

(0 comments)

Tampereen Hacklab on yli 300 jäsenen yhteisö, jossa jokainen on erilainen mutta samanarvoinen. Häkkerikulttuuriin kuuluu perinteisesti tekemisen valta, do-ocracy, mutta välillä on tarpeen ottaa selvää yhteisistä mielipiteistä. Sitä, kuinka samaa tai eri mieltä yhteisön jäsenet ovat asioista, voidaan mitata datan ohjaamalla demokratialla.

Kesäkuun yhteisömiitti päätti, että Tampere Hacklabilla kokeillaan yhteisten mielipiteiden mittaamista allekirjoittaneen kehittämällä menetelmällä. Toisaalta sen on tarkoitus palvella yhdistyksen päätöksentekoa, mutta toisaalta se voi myös osoittaa, että muodollisia päätöksiä ei tarvita. Yhteisymmäryksen näkyväksi tekeminen voi nimittäin poistaa epävarmuuden siitä milloin on ok vain antaa mennä ja tehdä.

Näin voit osallistua

Voit esittää mitä tahansa Tampereen Hacklabiin liittyviä kysymyksiä. Ainoa vaatimus on, että niihin on voitava vastava vain ”Kyllä” tai ”Ei”. Yhdestä ja samasta aiheesta voi esittää useita vain vähän poikkeavia kysymyksenasetteluita, mutta vanhojen kysymysten muokkaaminen ei ole sallittua. Kysymysten määrää ei ole rajoitettu.

Kysymykset esitetään ja niihin vastataan Google Forms -lomakeella. Kirjautuminen Google-tilille, kuten Gmailiin, on siis välttämätön "paha".

Lisää uusia kysymyksiä

https://bit.ly/tre-hacklab-kysy

Vastaa kysymyksiin

https://bit.ly/tre-hacklab-vastaa

Katso vastauksia

https://bit.ly/tre-hacklab-vastaukset

Kysymykset ja vastaukset tekevät yhteisistä mielipiteistä näkyviä.

Kaikkiin kysymyksiin ei ole pakko vastata. Voit myös palata myöhemmin muokkaamaan tai poistamaan vastauksia. Koska kysymyksiä voi tulla koska tahansa lisää, kannattaa aika ajoin palata täydentämään omia vastauksia.

Kysymysten esittämiseksi käyttäjä tarvitsee yhteiskäyttöoikeudet lomakkeelle. Oikeudet voi pyytää lähettämällä oman Google-tunnuksen (kuten Gmail-tilin osoitteen) Ramulle Matrixissa tai menemällä lomakkeelle ja klikkaamalla oikean alalaidan “Pyydä muokkausoikeutta” -nappia. Vasteaika voi vaihdella tapauskohtaisesti. Oikeuksien lisäämisestä tulee tieto sähköpostilla.

Data ohjaa päätöksentekoa

Mikäli yhteinen mielipide osoittaa, että jostakin asiasta pitää tehdä päätös, sitä voi edistää Hacklabin normaalien käytäntöjen mukaisesti. Menetelmä asettaa päätöksenteolle muotovaatimuksen, jonka mukaan päätöksenteon yhteyteen tulee kirjoittaa auki, mihin asianosaisten mielipiteisiin päätös perustuu. Käytännössä tämä johtaa siihen, että jo päätösvalmistelussa voi ja kannattaa nostaa esiin, mihin kysymyksiin ja vastauksiin esitys tai sen osa perustuu.

Menetelmää on aiemmin kokeiltu mm. Tampereen kaupungilla Peltolammilla, Deliberatiivisen demokratian instituutin toimintasuunnitelman laatimisessa ja Pyöräliiton hallitusohjelmatavoitteiden asettamisessa. Allekirjoittanut toivoo runsasta palautetta ja keskusteluita demokratian syvimmästä olemuksesta.

Currently unrated

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required