Blog

Viewing posts by Raimo Muurinen

Kysy kaverilta ja vastaa kanssa

Vuoden 2023 ensimmäisessä yhteisömiitissä päätettiin jatkaa mielipidekysymysten keräämistä. Samalla sovittiin, että kerätään erityisesti jäsenmaksuihin ja talouteen liittyviä kysymyksiä. Kaikki aiheet ovat kuitenkin yhä sallittu, kunhan kysymys jotenkin liittyy Tampereen Hacklabiin.

Mikä Hacklabilla on hyvin ja mikä huonosti? Nyt otetaan mitat yhteisistä mielipiteistä

Tampereen Hacklab on yli 300 jäsenen yhteisö, jossa jokainen on erilainen mutta samanarvoinen. Häkkerikulttuuriin kuuluu perinteisesti tekemisen valta, do-ocracy, mutta välillä on tarpeen ottaa selvää yhteisistä mielipiteistä. Sitä, kuinka samaa tai eri mieltä yhteisön jäsenet ovat asioista, voidaan mitata datan ohjaamalla demokratialla.